Starka utsikter för vindkraft

 Vindkraftcentrum.se

Det konstaterar Global Wind Energy Council (GWEC) i en rapport som publicerades idag.

Global Wind Energy Council (GWEC) släppte idag i Dehli Indien sin publikation Global Wind Report med den  årliga marknadsuppdateringen . Mer än 54 GW ren förnybar vindkraft installerades på den globala marknaden 2016, som nu omfattar mer än 90 länder, varav nio med mer än 10 000 MW installerade och 29 som nu har passerat 1000 MW-märket. Kumulativ kapacitet ökade med 12,6 procent till totalt 486,8 GW.

"Vindkraft driver nu framgångsrikt utvecklingen framåt över hela världen, bygger nya industrier, skapar hundratusentals jobb och leder vägen mot en framtid med ren energi", säger generalsekreteraren GWEC Steve Sawyer. "Vi är på väg in i en period av förändring, som går bort från maktsystem som är centrerade på några stora förorenande anläggningar mot marknader som domineras alltmer av ett brett spektrum av distribuerade förnyelsebara energikällor. Vi måste nå ett nollutsläpps energisystem långt före 2050 om vi ska uppfylla vår påverkan på klimatförändringarna och våra utvecklingsmål. "

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.